Databank Instrumenten

Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG)

De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) brengt op gestructureerde wijze (potentieel) stressvolle gebeurtenissen binnen gezinnen met een kind van 3 t/m 17 jaar in kaart. Het gaat dan om gebeurtenissen die in ieder gezin wel eens voorkomen, zoals geboorte, verhuizing en ziekte. De vragenlijst kan bijvoorbeeld ingezet worden bij ouders van kinderen die aangemeld worden voor hulpverlening.

Doel

Met de VMG kan informatie verkregen worden over potentieel stressvolle gebeurtenissen in de opvoedingsomgeving van kinderen, zoals waargenomen door de ouders.

Doelgroep

Jeugdigen van 3 tot en met 17 jaar.

Materialen

De VMG bestaat uit:

  • een handleiding;
  • vragenlijst;
  • normtabellen;
  • scoringsprogramma.

Gebruik

De VMG wordt zelfstandig ingevuld door de ouder(s) van het kind. Voorafgaand aan de vragenlijst wordt een instructie gegeven. Afname en interpretatie moet plaatsvinden onder toezicht van een psycholoog.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Kindermishandeling

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies