Databank Instrumenten

Vragenlijst Intensieve Jeugdzorg

De 'Vragenlijst Intensieve Jeugdzorg: Zorggebruik en productieverlies' is gebaseerd op de TIC-P Volwassenen en ontstond bij een onderzoek naar de effectiviteit van systeemtherapieën, zoals MST, FFT en PMTO, om economische evaluaties te kunnen uitvoeren voor deze therapieën.

Doel

Het in kaart brengen van:

  • Het vóórkomen en de frequentie van zorggebruik en ondersteuningscontacten van het kind, zoals de medische en geestelijke gezondheidszorg, juridische en justitiële contacten, buurthuis en kerk, schoolverzuimzorg, paramedische zorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdbescherming, verslavingszorg en alternatieve hulp.
  • Het vóórkomen en de frequentie van zorggebruik van de ouder of verzorger, zoals huisarts, maatschappelijk werk, alternatieve genezers, psychiater, psycholoog, orthopedagoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, bedrijfsarts, medisch specialist, verslavingszorg, gezinsvoogd, vertrouwensarts kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming, buurthuis en gebedshuis.
  • Productiviteitsverlies bij betaald en onbetaald werk van de ouder of verzorger, gerelateerd aan de gedragsproblemen van het kind. Dit wordt uitgevraagd via de vragenlijst SF-HLQ, die is opgenomen in de Vragenlijst Intensieve Jeugdzorg.

Doelgroep

Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar met psychosociale, ontwikkelings- en leerproblemen.

Materialen

Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor ouders of verzorgers en een handleiding.

Gebruik

De Vragenlijst Intensieve Jeugdzorg is een recall-vragenlijst: de ouder of verzorger wordt gevraagd één tot drie maanden terug te kijken naar de zorgconsumptie en het productieverlies.

Het is een modulaire vragenlijst. Naar gelang de problematiek en de bijbehorende zorgkosten is het mogelijk om bepaalde modules weg te laten of toe te voegen.


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Kostenevaluatie

Leeftijd:
4 - 17 jaar

Bestellen

De vragenlijst is niet vrij beschikbaar; voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaars.

Institute for Medical Technology Assessment
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
support@imta.eur.nl
www.imta.nl/questionnaires

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies