Databank Instrumenten

Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)

Kinderen en jongeren met ernstig agressief en antisociaal gedrag glijden op volwassen leeftijd vaak af naar de criminaliteit. Dit komt vooral voor bij jeugdigen die zich egocentrisch gedragen, een beperkte gewetensfunctie hebben, gebrek aan empathie vertonen en geen berouw voelen. In de literatuur vatten we deze kenmerken vaak samen onder de term 'psychopathie'. Deze jongeren zijn zodanig losgeraakt van zichzelf dat beter kan worden gesproken van het syndroom van fundamentele onthechting. Fundamentele onthechting is een ernstige stoornis in de sociale en emotionele ontwikkeling. Kenmerkend voor een fundamentele hechtingsstoornis is dat het gaat om ontwortelde jeugdigen, die geen binding meer hebben met personen in hun direct omgeving en de samenleving. De VFO is gericht op vroegtijdige signalering van fundamentele onthechting.

Doel

Het doel van de VFO is het bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedragingen vertonen die duiden op een fundamenteel gebrek aan sociale en emotionele binding. Daarnaast is de vragenlijst een instrument ten behoeve van de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (Resing e.a., 2008).

Doelgroep

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar.

Materialen

Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor ouders, een vragenlijst voor leerkrachten en een handleiding.

Gebruik

De VFO wordt ingevuld door een persoon die goed op de hoogte is van het gedrag van het kind. Meestal zijn dit de ouders of de leerkracht, maar het kan ook een groepsleider, maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog of andere professionele hulpverlener zijn. De interpretatie van de uitslag mag alleen door psychodiagnosticus gedaan worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Pleegzorg,
Hechting en hechtingsproblemen

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
030 - 638 37 36
klantenservice@bsl.nl
www.bsl.nl

 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies