Databank Instrumenten

Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG)

De VSOG brengt het gedrag van ouders in kaart in de opvoeding van hun kind(eren).

Doel

Het doel van de VSOG is om ouderlijk gedrag te meten dat een rol kan spelen in het ontwikkelen, of juist voorkomen, van gedragsproblemen bij kinderen.

Doelgroep

De VSOG kan gebruikt worden in gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Voor ouderlijk gedrag ten opzichte van kinderen van 4-18 jaar zijn normgegevens beschikbaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst
  • Scoringsinstructie
  • Scoringsformulier
  • Scoringsprofiel
  • Normtabel

Gebruik

De VSOG bestaat uit 25 items, verdeeld over de subschalen Positieve betrokkenheid, Regels aanleren, Materieel belonen, Straffen en Fysiek straffen. Ouders geven op een vijfpuntsschaal aan hoe vaak zij bepaald gedrag laten zien ten opzichte van hun kind. Bij de beantwoording van de vragen dient de ouder één kind voor ogen te houden. Het is dus belangrijk om aan te geven welk kind dit is (meestal het aangemelde kind). Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Met deze RCI-calculators, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kunt u voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

Meer informatie


Onderwerp:

Ouderschap en opvoeden

Doel:

Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Praktikon
Postbus 6909
6503 GK Nijmegen
024-3615480
 info@praktikon.nl   
https://praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/vsog

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies