Databank Instrumenten

TIC-P Kinderen

TIC-P staat voor Treatment Inventory of Costs in Patients with psychiatric disorders. De vragenlijst brengt de kosten in kaart die voortkomen uit psychosociale problemen van kinderen. De TIC-P Kinderen is gebaseerd op de versie voor volwassenen.

Doel

Het in kaart brengen van:

  • Het vóórkomen en de frequentie van contacten met de medische en geestelijke gezondheidszorg, paramedische zorg, alternatieve hulp, jeugdbescherming, pleegzorg, justitiële contacten en residentiële hulp, en de kosten van medicatie en dieet
  • Het vóórkomen en de frequentie van schoolverzuim en gemiste vrijetijdsactiviteiten, zoals niet of minder kunnen sporten.

Doelgroep

Ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychosociale problemen.

Materialen

Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor ouders of verzorgers en een handleiding.

Gebruik

De TIC-P Kinderen is een recall-vragenlijst; ouders en verzorgers wordt gevraagd één tot drie maanden terug te kijken naar de zorgconsumptie en ander mogelijke kosten gemaakt voor het kind.

Het gaat specifiek om de kosten voor het kind. Kosten van de ouders of verzorgers als gevolg van de problemen van het kind worden niet in kaart gebracht.  Voor de kosten van ouders of verzorgers is de TIC-P Volwassenen beschikbaar.

De TIC-P is een modulaire vragenlijst. Naar gelang de problematiek en de bijbehorende zorgkosten is het mogelijk om bepaalde modules weg te laten of toe te voegen.

Meer informatie

www.imta.nl/questionnaires


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Kostenevaluatie

Leeftijd:
0 - 17 jaar

Bestellen

De vragenlijst is niet vrij beschikbaar; voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaars.

Institute for Medical Technology Assessment
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
support@imta.eur.nl
www.imta.nl/questionnaires

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies