Databank Instrumenten

Temperament en Karakter Vragenlijst (TCI)

De TCI is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten van zowel de algemene bevolking, als van psychiatrische patiënten. De TCI kan worden ingezet bij personen vanaf 15 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar is er een verkorte versie (VTCI) beschikbaar.

Doel

De TCI is ontworpen als een veelomvattend instrument om persoonlijkheid en karakter te meten en heeft daarom brede toepassingsmogelijkheden. De TCI is ontwikkeld om zowel normale als abnormale (afwijkende) gedragspatronen te meten.

Doelgroep

De TCI wordt afgenomen bij personen vanaf 15 jaar die in staat zijn een (Nederlandstalige) vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is geschikt voor het meten van persoonlijkheid en karakter van de algemene bevolking, maar ook voor afname bij psychiatrische patiënten.

Voor jongeren (tussen 12 en 16 jaar) kan worden overwogen om de VTCI af te nemen. De VTCI is een verkorte versie van de TCI waarbij alleen de hoofdschalen worden gemeten.

Materialen

De TCI bestaat uit een handleiding, scoringsformulieren en scoringsmallen. Daarnaast is er een computerprogramma beschikbaar waarmee de TCI kan worden gescoord.

Gebruik

De TCI is ontworpen als een veelomvattend instrument om persoonlijkheid te meten en heeft daarom brede toepassingsmogelijkheden. De TCI kan worden afgenomen bij personen vanaf 15 jaar die in staat zijn een (Nederlandstalige) vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is geschikt voor het meten van persoonlijkheid en karakter van de algemene bevolking, maar ook voor afname bij psychiatrische patiënten. Voor jongeren (tussen 12 en 16 jaar) kan worden overwogen om de VTCI af te nemen. De VTCI is de verkorte versie van de TCI waarbij alleen de hoofdschalen worden gemeten. Indien er weinig tijd is of indien de proefpersonen minder concentratievermogen hebben, kan ook voor de VTCI worden gekozen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
12 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Datec Zoetermeer
079 3478992
info@datec.nl
www.datec.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies