Databank Instrumenten

Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TVO)

De TVO verschaft jeugdhulpverleners inzicht in de kwaliteit van het functioneren van de ouder(s), die hulp zoeken voor henzelf en voor hun kind(eren) in de leeftijd van 4 tot 14 jaar.

Doel

Het doel van de TVO is inzicht verschaffen in het functioneren van de ouder(s) die met jeugdzorg te maken krijgen. Het functioneren van de ouders wordt door de ontwikkelaars gedefinieerd als de manier waarop de ouder de relatie met het kind inhoud geeft.

Doelgroep

Ouders die voor zichzelf en voor hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar hulp krijgen van de jeugdzorg.

Materialen

Het instrument bestaat uit de vragenlijst. Er is geen handleiding beschikbaar.

Gebruik

De TVO wordt afgenomen en ingevuld door hulpverleners in de jeugdzorg. Gezien de aard van de informatie die nodig is om de TVO in te vullen, wordt aangeraden de taxatielijst in te vullen als de informatie van de verwijzers bekend is en minstens twee (intake)gesprekken zijn gevoerd. Om het functioneren van de moeder en van de vader vast te stellen wordt voor hen beide een lijst ingevuld.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Multiprobleemgezinnen,
Scheiding,
Pleegzorg

Doel:

Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 14 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Vrije Universiteit Amsterdam
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/18782

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies