Databank Instrumenten

TNO AZL Children's Quality of Life (TACQOL)

De TNO AZL Children's Quality of Life (TACQOL) meet gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen van 6 tot en met 15 jaar.

Doel

De TACQOL is ontwikkeld om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten op het gebied van fysieke klachten, motorisch functioneren, zelfstandig functioneren, sociaal functioneren, cognitief functioneren, positief psychologisch functioneren en negatief psychologisch functioneren.

Doelgroep

Kinderen van 6 tot en met 15 jaar.

Materialen

Er zijn drie versies beschikbaar:

  • TAC-PF, een versie voor ouders en verzorgers van kinderen van 6 tot en met 11 jaar
  • TAC-CF 8-11, een zelfrapportageversie voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar
  • TAC-CF 12-15, een zelfrapportageversie voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar.

Overige materialen:
Handleiding, Nederlandse referentiegegevens, SPSS-data-entrybestanden en SPSS-syntaxen voor schaalconstructie.

Gebruik

De TAC-PF bestaat uit 63 vragen die gaan over de domeinen fysieke klachten, motorisch functioneren, zelfstandig functioneren, sociaal functioneren, cognitief functioneren, positief psychologisch functioneren en negatief psychologisch functioneren. Het invullen kost ongeveer tien minuten.

De versie voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar (TAC-CF 8-11) vraagt ook naar de domeinen fysieke klachten, motorisch functioneren, zelfstandig functioneren, sociaal functioneren, cognitief functioneren, positief psychologisch functioneren en negatief psychologisch functioneren.

De TAC-CF 12-15 vraagt niet naar het domein zelfstandig functioneren.

De TACQOL is beschikbaar in negen talen, waaronder Nederlands. Er is geen Nederlandse waarderingsset.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Evaluatie, Gemengde, overige en niet gespecificeerde doelen

Leeftijd:
6 - 15 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De TACQOL is ontwikkeld door TNO. De vragenlijsten en bijbehorende materialen zijn te downloaden bij TNO: Tno.nl/media/5004/vragenlijsten_01032012.pdf.
Onderzoekers wordt verzocht een registratieformulier in te vullen.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies