Databank Instrumenten

TIC-P Volwassenen

De Treatment Inventory of Costs in Patients with psychiatric disorders (TIC-P Volwassenen) brengt de kosten in kaart die voortkomen uit psychosociale problemen van volwassenen.

Doel

Het in kaart brengen van het vóórkomen en de frequentie van contacten met de medische en geestelijke gezondheidszorg, bedrijfsarts, maatschappelijke dienstverlening, paramedische zorg, residentiële zorg, alternatieve zorg, thuishulp en ondersteuning, en verslavingszorg, en de kosten van medicatie en dieet.

Doelgroep

Volwassenen vanaf 18 jaar.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een vragenlijst met handleiding.

Er zijn twee verkorte versies ontwikkeld:

  • TIC-P Mini, met vijf items
  • TIC-P Midi, met acht items.

Gebruik

De lijst is geschikt voor volwassenen. In de context van economisch evaluatieonderzoek van hulp voor kinderen met psychosociale problemen wordt de lijst gebruikt om het eigen zorggebruik van de ouders of verzorgers in kaart te brengen.

De TIC-P Volwassenen is een recall-vragenlijst: de invuller wordt gevraagd één tot drie maanden terug te kijken in de tijd. De volwassene vult zelf de lijst in.
Het is een modulaire vragenlijst. Naar gelang de problematiek en de bijbehorende zorgkosten is het mogelijk om bepaalde modules weg te laten of toe te voegen.

De TIC-P Volwassenen kan worden afgenomen in combinatie met de SF-HLQ; in dat geval worden er ook vragen gesteld over productiviteitsverlies, zoals werkverzuim, verminderde effectiviteit bij betaald en onbetaald werk, en moeite met het uitvoeren van werkgerelateerde taken.

Van de TIC-P Volwassenen zijn twee verkorte versies ontwikkeld, de TIC-P Mini en de TIC-P Midi. Bij de ontwikkeling hiervan is er gekeken naar het minimale aantal items dat nodig is om te komen tot respectievelijk 80 procent (TIC-P Mini) en 90 procent (TIC-P Midi) van de kosten zoals gemeten met de TIC-P Volwassenen. Hierbij is alleen gekeken naar het zorggebruik. Medicatiekosten en productiviteitsverlies zijn in beide verkorte versies niet meegenomen. Achterliggende gedachte is de TIC-P te kunnen opnemen in Routine Outcome Monitoring (ROM).

De TIC-P Mini bevat vijf items: zorggebruik en kosten gerelateerd aan ambulante hulp, hulp vanuit privépraktijken, dagbehandeling, algemeen ziekenhuis, en psychiatrisch ziekenhuis.

De TIC-P Midi bevat de items uit de Mini-variant plus bezoeken aan de huisarts, poliklinische bezoeken aan een psychotherapeut in een algemeen ziekenhuis en poliklinische bezoeken aan een medisch specialist in een ziekenhuis.

Meer informatie

www.imta.nl/questionnaires


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Kostenevaluatie

Leeftijd:
18 - 100 jaar

Bestellen

De vragenlijst is niet vrij beschikbaar; voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaars.

Institute for Medical Technology Assessment
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
support@imta.eur.nl
www.imta.nl/questionnaires

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies