Databank Instrumenten

Storend Gedragsschaal (SGZ)

De SGZ bestaat uit 32 items betreffende storend gedrag, onderverdeeld in drie subschalen: Agressief storend gedrag (8 items), Verbaal storend gedrag (5 items) en Gemengd storend gedrag (19 items).

Doel

Meten van storend gedrag bij personen met een verstandelijke handicap vanaf 3 jaar.

Doelgroep

De test is bedoeld voor personen met een verstandelijke handicap vanaf 3 jaar.

Materialen

Dit instrument bestaat uit:

  • een handleiding voor de SGZ en de SMZ (Schaal voor motoriek bij zwakzinnigen) met normtabellen
  • schaalformulieren met invulinstructie.

Gebruik

De SGZ kan een bijdrage leveren aan individuele diagnostiek. Daarnaast kan de SGZ worden ingezet als hulpmiddel en evaluatie-instrument bij het opstellen van individuele (be)handelingsplannen en bij de evaluatie van projecten waarbij groepen personen zijn betrokken (bijv. interne verhuizing). De SGZ kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het inventariseren van het voorkomen van storend gedrag binnen de bewoners van een groep, bij het indiceren en plaatsen wat betreft wonen en dagopvang en als hulpmiddel bij beleid en planning (bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de zorgvraag). Wanneer de SGZ als evaluatie-instrument wordt ingezet wordt geadviseerd om de schaal voor en na de getroffen maatregelen af te nemen.De SGZ kan worden ingevuld door de groepsleiding of de ZLMK-leerkracht. Voor de categorieën kinderdagverblijf, inrichting en dagverblijf voor volwassenen wordt de schaal ingevuld door twee groepsleid(st)ers gezamenlijk. De SGZ wordt ingevuld op basis van het gedrag tijdens de drie maanden voorafgaand aan de invuldatum. De afname en interpretatie vindt plaats onder supervisie van een psycholoog of orthopedagoog. De SGZ kan ook als aanvulling op de Sociale Redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen (SRZ) worden gebruikt. De test kan alleen met pen en papier worden afgenomen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
3 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies