Databank Instrumenten

Spelend Streefsysteem: het kindvolgsysteem

Het Spelend Streefsysteem is een methodiek die aan de hand van tien streefdoelen de ontwikkeling van peuters en kleuters volgt en aanknopingspunten biedt voor het stimuleren van de ontwikkeling en tijdig ingrijpen bij een achterblijvende ontwikkeling. Het kindvolgsysteem is onderdeel van de methodiek en is gericht op de observatie van de streefdoelen die aansluiten bij de kerndoelen voor het primair onderwijs. Het moet de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en achterstanden in die ontwikkeling opsporen.

Doel

Het Spelend Streefsysteem volgt de brede ontwikkeling van peuters en kleuters aan de hand van tien streefdoelen en biedt aanknopingspunten voor het stimuleren van de ontwikkeling en tijdig ingrijpen bij een achterblijvende ontwikkeling. Het kindvolgsysteem is gericht op de observatie van tien streefdoelen die aansluiten bij de kerndoelen voor het primair onderwijs. Het volgsysteem moet de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en achterstanden in die ontwikkeling opsporen.

Doelgroep

Het kindvolgsysteem richt zich op kinderen van 2 tot en met 6,5 (peuters en kinderen in groep 1, 2 en 3).

Materialen

Het Spelend Streefsysteem staat beschreven in het 'Rode boekje'. Ook het kindvolgsysteem is hierin opgenomen. Bij de beschrijving hoort een cd-rom waarop de tien streefdoelen nader uitgewerkt zijn. Tijdens cursussen over het systeem wordt gebruik gemaakt van twee mappen met achtergrondinformatie over de streefdoelen en literatuur over aanbod- en remediëringstechnieken en twee computerprogramma's (het volgsysteem en de Waterfietsmethode).

Gebruik

Het Spelend Streefsysteem kan in de groep of klas gebruikt worden, maar alle kinderen worden individueel door de leidster of leerkracht begeleid en geobserveerd. Sommige streefdoelen kunnen tijdens de kring worden geobserveerd, andere kunnen via de weektaak worden gescreend.

De doelen zijn beschreven in waarneembaar gedrag zodat ze gemakkelijk te observeren zijn. De ontwikkeling is in halfjaarlijkse fasen aangegeven zodat het niveau van de ontwikkeling van de kinderen gemakkelijk is af te lezen. Er kan extra individuele begeleiding gegeven worden aan kinderen die de doelen niet halen. Deze remediëringstechnieken worden beschreven in het 'Rode boekje'. De streefdoelen kunnen door de school worden aangevuld of aangepast.

De toepassing van dit volgsysteem vereist geen scholing. Het hanteren van aanbod- en remediëringstechnieken en leerkrachtvaardigheden vragen wel om enige scholing, zoals bijvoorbeeld het klassenmanagement en strategisch handelen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Sterke basis voor de jeugd,
Kinderopvang

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
2 - 7 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De brochure het 'Rode boekje' is gratis te downloaden van de site van de uitgever of te bestellen bij:

IPO Uitgever
Antwoordnummer 3282
8000 WG Zwolle
(038) 423 1364
info@ipouitgever.com

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies