Databank Instrumenten

Situatie Specifieke Angst Test (SSAT)

De SSAT is een zelfrapportagevragenlijst met als doel het vaststellen van faalangst van leerlingen van 11 t/m 16 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs tijdens taaksituaties in de les. De vragenlijst kan als screeningsinstrument en evaluatie-instrument ingezet worden.

Doel

Het doel van de SSAT is het in kaart brengen van de mate van faalangst (evaluatie-angst en vermijdingsgedrag) van leerlingen in taaksituaties tijdens de les.

Doelgroep

De SSAT is gericht op leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, van 11 t/m 16 jaar.

Materialen

De SSAT bestaat uit:

  • Een gebruikershandleiding;
  • Cd-rom voor installatie SSAT op de computer;
  • SSAT vragenboekje.

Gebruik

De SSAT kan zowel klassikaal als individueel afgenomen worden en zowel schriftelijk als via de computer. Leerlingen krijgen vooraf een instructie. Mentoren of vakdocenten kunnen, na een korte scholing, de SSAT zelf afnemen. Interpretatie van de uitslagen is voorbehouden aan diagnostisch geschoolde psychologen en orthopedagogen. Scholen die gebruik maken van de SSAT om leerlingen met storende faalangst en vermijdingsgedrag op te sporen moeten volgens de ontwikkelaars ook adequate begeleidingsvormen aanbieden. De school dient het afnemen van testen als de SSAT daarnaast aan ouders of verzorgers kenbaar te maken.

Meer informatie

CPS onderwijsontwikkeling en Advies

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Angst

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
11 - 17 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja.
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies