Databank Instrumenten

Schoolgedrag Beoordelingslijst (SCHOBL.NL)

De SCHOBL.NL is een instrument waarmee leerkrachten in het (speciaal)basisonderwijs het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen van 4 tot 12 jaar kunnen meten. Het instrument kan via internet worden afgenomen.

Doel

Het doel van de SCHOBL.NL is inzicht verschaffen in het sociaal-emotioneel functioneren van jeugdigen in de schoolklas.

Doelgroep

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs

Materialen

De complete set bestaat uit een handleiding, een account op internet, digitale vragenlijsten en een rapportage. 

Gebruik

De leerkracht is de meest in aanmerking komende afnemer van de SCHOBL.NL. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik is dat de leerkracht het kind lang genoeg kent om een representatief beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren op school. Kennis van het kind hangt van verschillende factoren af (aantal leerlingen in de klas, tijdstip in schooljaar), maar over het algemeen moet de leerkracht na twee maanden in staat zijn een gefundeerd oordeel te geven. De SCHOBL.NL kan gebruikt worden om een hele klas of groepjes leerlingen te beoordelen. Als de leerkracht uitsluitend geïnteresseerd is in één van de leerlingen wordt geadviseerd ter vergelijking het instrument ook af te nemen bij één of twee willekeurig gekozen medeleerlingen. Hiermee kan de afnemer voorkomen dat hij of zij voor het ene kind zwaardere normen hanteert dan voor het andere. Verder wordt afgeraden de SCHOBL.NL voor meer dan vijf leerlingen achter elkaar in te vullen omdat na vijf keer de kans bestaat dat de beantwoording van de vragen op de automatische piloot geschiedt. 

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Doel:

Signalering en screening, Diagnostiek

Leeftijd:
4 - 11 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

VitaminesVoorOntwikkeling VOF
Online psychologische tests en leeromgeving
Meikersstraat 5  
6515 CN Nijmegen  
0613 327 692
http://schobl.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies