Databank Instrumenten

Schaal voor Ouderlijk Gedrag (SOG)

De SOG is een vragenlijst die zich richt op het gedrag van ouders. Er is een ouderversie voor ouders van kinderen van vier tot acht jaar en van acht tot vijftien jaar, daarnaast is er een kinderversie voor kinderen van acht tot vijftien jaar. De SOG wordt afgenomen binnen de Jeugdzorg.

Doel

Het doel van de SOG is het verkrijgen van inzicht in het gedrag van ouders, waarvan in de literatuur is gebleken dat deze een rol spelen in de ontwikkeling van probleemgedrag. Door middel van concrete vragen wordt dit gedrag in kaart gebracht.

Doelgroep

Ouders van kinderen tussen 4 en 14 jaar.

Materialen

De SOG bestaat uit de volgende materialen:

  • Handleiding
  • Vragenlijst ouderversie (voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar)
  • Vragenlijst ouderversie (voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar)
  • Vragenlijst kind over vader (SOG-KV, voor kinderen vanaf 8 jaar)
  • Vragenlijst kind over moeder (SOG-KM, voor kinderen vanaf 8 jaar)

Gebruik

De SOG meet verschillende soorten gedrag van ouders die een rol spelen in de ontwikkeling van probleemgedrag. De ouders vullen hiertoe individueel in 10-15 minuten een vragenlijst in. Ook kinderen van 8 jaar of ouder vullen een vragenlijst in over het gedrag van de betreffende ouder. De vragenlijsten worden geïnterpreteerd door een diagnosticus.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

De verkorte versie (VSOG) wordt al gebruikt voor het berekenen van een RCI. Voor de oorspronkelijke SOG is dit onbekend.


Onderwerp:

Kindermishandeling,
Scheiding

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 15 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De ontwikkelaar Karla van Leeuwen is werkzaam bij het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit in Leuven.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies