Databank Instrumenten

Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2)

De PMT-K is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid. De lijst kan afgenomen worden bij kinderen van 10 tot 16 jaar. De test is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen in zowel de onderwijs- als de gezinssituatie.

Doel

De PMT-K is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid.

Doelgroep

De test is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8 en de eerste 3 klassen van de middelbare school. De test kan zowel groepsgewijs als individueel afgenomen worden. Ook kinderen uit het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs kunnen met het instrument getest worden.

Materialen

De PMT-K bestaat uit:

  • Een handleiding
  • Een testboekje
  • Antwoordformulieren
  • Sleutels

Voor achtergrondinformatie over begrippen en empirische gegevens kan gebruik gemaakt worden van het boek:

  • Prestatiemotief en faalangst in gezin en onderwijs

Gebruik

De test wordt door de jongere zelf ingevuld. Deze kiest het antwoord dat het meest op hem/haar van toepassing is. De test kan schriftelijk afgenomen worden, maar ook elektronisch en via internet (via het Pearson Platform Online). De test kan zowel individueel als klassikaal afgenomen worden. Aangeraden wordt de test bij klassikale afname niet door de onderwijzer af te laten nemen, maar door iemand door wie de leerlingen niet dagelijks beoordeeld en geëvalueerd worden. Afname en interpretatie moet plaatsvinden onder toezicht van een psycholoog of pedagoog.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst

Doel:

Vroegsignalering, Effectmeting

Leeftijd:
10 - 16 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies