Databank Instrumenten

PeuterPlusPlan

PeuterPlusPlan is een kindvolgsysteem voor de kinderopvang. Het is gericht op het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen (0-4 jaar). PeuterPlusPlan is bedoeld voor organisaties die met jonge kinderen werken, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kindercentra en gastouders.

Doel

Het PeuterPlusPlan volgt de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 0 - 4 jaar en is ook een middel dat automatisch en vroegtijdig achterstanden (en voorsprongen) signaleert, zodat er doelgericht kan worden ingestoken op specifieke doelen. 

Doelgroep

Het PeuterPlusPlan richt zich op jonge kinderen (0-4 jaar). PeuterPlusPlan biedt naast de ontwikkellijnen voor peuters ook ontwikkellijnen voor baby’s en dreumesen.

Materialen

Het PeuterPlusPlan is volledig digitaal en menugestuurd; webbased op elke computer en op de iPad met een app.

Gebruik

Met het PeuterPlusPlan worden observatiegegevens verzameld op het gebied van de vier domeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.

Elk domein bestaat uit ontwikkellijnen en categorieën. De ontwikkellijnen zijn onderverdeeld in vaardigheden, oftewel de zogenoemde observatiedoelen.

Door observaties dagelijks te registreren wordt de volgende stap in de ontwikkeling zichtbaar. Deze ontwikkelingsgegevens kunnen medewerkers ondersteunen bij het bewust en ontwikkelingsgericht handelen en zo helpen om alle kinderen een passend aanbod in hun zone van naaste ontwikkeling te bieden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

Meer informatie over PeuterPlusPlan is te vinden op de website van Bureau Educatief: www.BureauEducatief.nl


Onderwerp:
Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
0 - 4 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Een brochure over het PeuterPlusPlan is gratis aan te vragen op de site van Bureau Educatief.

Kijk voor meer informatie op de website www.BureauEducatief.nl of stuur een email naar info@bureaueducatief.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies