• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Peuter-estafette

De Peuter-estafette is een overdrachtsinstrument waarmee leidsters van kinderopvanginstellingen op een systematische manier hun beeld van de ontwikkeling van een peuter kunnen beschrijven, bespreken en overdragen aan de ouders en de toekomstige basisschool.

Doel

De Peuter-estafette is in eerste instantie bedoeld als instrument waarmee leidsters op een systematische manier hun beeld van de ontwikkeling van een peuter kunnen beschrijven, bespreken en overdragen aan de ouders en de toekomstige basisschool. Daarnaast heeft het de volgende functies:

  • Het instrument helpt leidsters om gerichter naar peuters te kijken en hun totale ontwikkeling in beeld te brengen.
  • De Peuter-estafette levert een bijdrage aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen: door een goede overdracht kan de overgang van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode voor de peuter worden versoepeld.
  • De Peuter-estafette heeft een signalerende functie: leidsters kunnen nagaan of er bij een peuter bepaalde ontwikkelingsaspecten zijn die extra aandacht behoeven.
  • Het gebruik van de Peuter-estafette bevordert en vergemakkelijkt het overleg tussen peuterleidsters onderling en tussen leidsters en leerkrachten.
  • De Peuter-estafette biedt een handvat voor gesprekken met ouders.

Doelgroep

De Peuter-estafette is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar die een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken.

Materialen

De Peuter-estafette bestaat uit een handleiding en een CD-rom waarop het instrument staat.

Gebruik

De Peuter-estafette wordt ingevuld door de leidster van de kinderopvanggroep van het kind. Dit gebeurt in principe een keer, namelijk vlak voor de overgang naar de basisschool of eerder, als de peuter gaat verhuizen. Nadat de leidster de Peuter-estafette heeft ingevuld, bespreekt zij haar bevindingen met de ouder(s). De ouders krijgen twee estafetteboekjes mee: een om zelf te houden en een om door te geven aan de toekomstige leerkracht. Ouders mogen zelf beslissen of zij de peuterestafette aan de basisschool doorgeven.Om de Peuter-estafette in te vullen zijn geen specifieke kwalificaties voor de leidster vereist. Door JSO wordt echter wel een training op maat aangeboden aan speelzalen en kinderopvangorganisaties die aandacht willen besteden aan observeren en signaleren en het communiceren met ouders.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Kinderopvang

Doel:

Overdragen van gegevens

Leeftijd:
2 - 4 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding (JSO)
Nieuwe Gouwe Westzijde 2a
2802 AN Gouda
0182-547888
info@jso.nl
www.jso.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.