• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Pedagogische Variabelen Lijst (PVL)

De PVL is een instrument dat inzicht biedt in de kwaliteit van het opvoeden en van de opvoedingssituatie van gezinnen waarvan een of meerdere kinderen onder toezicht zijn gesteld .

Doel

De PVL is een beoordelingsinstrument om de kwaliteit van het opvoeden in problematische opvoedingssituaties te meten en de mate van pedagogische verwaarlozing binnen het gezin te beoordelen. Aan de hand van de PVL kan de gezinsvoogd een beslissing nemen waar een kind blijft of gaat wonen. Ook kan het gebruikt worden voor de start van een behandeltraject waarbij aangegeven wordt waar de ernst van de problematiek het meeste ligt als aanknopingspunt voor de behandeling. Aan ouders kan aangegeven worden waaraan gewerkt moet worden zodat het kind thuis kan blijven of weer naar huis kan.

Doelgroep

De PVL is gericht op gezinnen met een of meerdere kinderen die onder toezicht zijn gesteld.

Materialen

Er is een handleiding en een vragenlijst/scoreformulier beschikbaar. Er zijn aparte vragenlijsten voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar, van 4 tot 11 jaar en van 11 tot 17 jaar. De vragenlijst voor de opvoeder, de situatietypes en de situationele context zijn voor alle leeftijdsgroepen hetzelfde.

Gebruik

De PVL is ontwikkeld voor gebruik door gezinsvoogden. De gezinsvoogd vult het formulier in. Het gaat om zijn of haar mening over de te onderzoeken opvoedingssituatie. Aan de hand van de PVL kan de gezinsvoogd een beslissing nemen waar een kind blijft of gaat wonen, waar de ernst van het problematiek het meeste ligt en wat aandachtspunten zijn voor behandeling van het gezin.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Kindermishandeling,
Multiprobleemgezinnen

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Stichting Kinderstudies
Postbus 102
9700 AC Groningen
B.F.van.der.MEULEN@rug.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.