Databank Instrumenten

Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL)

De OBVL is een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting kan worden gemeten.

Doel

Doel van de OBVL is het meten van de opvoedingsbelasting van ouders.

Doelgroep

 Ouders van kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Materialen

Het instrument bestaat uit een handleiding, en een vragenlijst voor ouders/opvoeders in het Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Turks en Spaans. Verder zijn een scoringsformulier, een scoringsprofiel en normtabellen beschikbaar.

Gebruik

De OBVL is niet een op zichzelf staand instrument voor het nemen van beslissingen op individueel niveau, maar is bedoeld als aanvulling en hulpmiddel bij de gangbare diagnostiek en evaluatie in instellingen. De vragenlijst wordt zelfstandig door een ouder of opvoeder van een kind van 0 tot en met 18 jaar ingevuld. Bij de beantwoording van de items moet de invuller één bepaald kind voor ogen houden. De ouder/opvoeder geeft aan in welke mate hij/zij instemt met de voorgelegde stellingen (bijvoorbeeld: 'ik voel me gelukkig met mijn kind'). Er kan op de stellingen gescoord worden op een vierpuntsschaal (geldt niet - geldt helemaal). Na het invullen van de vragenlijst worden de antwoorden overgenomen op het scoringsformulier en geïnterpreteerd door de hulpverlener of onderzoeker.  De resultaten van de OBVL kunnen een aanvulling of basis zijn voor de diagnostiek en evaluatiegesprekken. Ook kan de OBVL gebruikt worden om vooruitgang of verandering te meten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

De OBVL kunt u gratis downloaden via de website van Praktikon.


Onderwerp:

Ouderschap en opvoeden

Doel:

Signalering en screening, Diagnostiek, Evaluatie, Effectmeting

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Praktikon
Postbus 6909
6503 GK Nijmegen
024-3615480 (secretariaat)
praktikon@acsw.ru.nl
www.praktikon.nl/obvl/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies