• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI)

De NOSI is ontwikkeld voor gezinsdiagnostiek en meet stressbeleving binnen de opvoedingssituatie van een kind bij de opvoeders. Met behulp van dit instrument kan bepaald worden vanuit welke potentiële stressbronnen daadwerkelijk stress wordt ervaren.

Doel

De NOSI is een gezinsdiagnostisch instrument waarmee wordt nagegaan in hoeverre er in de beleving van ouders sprake is van een zekere mate van stress of belasting vanuit diverse bronnen binnen de context van de opvoeding van een kind.

Doelgroep

De NOSI is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, maar de test is zodanig opgezet dat afname mogelijk is bij ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 13 jaar. Het gaat hier om ouders die op een bepaalde manier opvoedmoeilijkheden hebben (bijvoorbeeld gedragsproblemen bij het kind) of het op een andere manier wenselijk is om de mate van stress bij de ouders in kaart te brengen (jeugdbescherming).

Materialen

De NOSI(K) bestaat uit:

  • NOSI vragenlijst
  • NOSIK vragenlijst
  • Profielblad
  • Handleiding

Gebruik

De NOSI is bedoeld voor psychologische doeleinden, uitgevoerd door of onder supervisie van een gedragsdeskundig. De NOSI kan individueel of groepsgewijs door de ouders ingevuld om te bepalen in hoeverre ouders opvoedstress ervaren. Om een snelle indruk te krijgen kan de NOSIK worden gebruikt. De NOSIK is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, preventiewerkers of anderen die geïnteresseerd zijn in een screeningslijst over opvoedingsstress bij groepen ouders.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Ouderschap en opvoeden,
Gedragsproblemen,
Multiprobleemgezinnen,
Scheiding,
Pleegzorg

Doel:

Vroegsignalering, Diagnostiek

Leeftijd:
2 - 14 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 5815500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.