Databank Instrumenten

Leerlingen Vragenlijst (LVL)

De LVL geeft informatie over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Het instrument wordt gebruikt bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs om een mogelijke stagnering van de schoolloopbaan te voorspellen zodat eventueel extra begeleiding kan worden gegeven.

Doel

Doel van de LVL is het identificeren van leerlingen die cognitief, gedragsmatig of sociaal-emotioneel extra begeleiding nodig hebben in het voortgezet onderwijs.

Doelgroep

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Materialen

Het schriftelijk materiaal bestaat uit een handleiding. De vragenlijst wordt aangeboden op het internet.

Gebruik

De afnemers van de LVL zijn veelal in het onderwijs werkzaam. Meestal zijn het leerkrachten, testassistenten, psychologen, (ortho)pedagogen, schoolbegeleiders, intern begeleiders, vakdocenten, mentoren of beroepskeuzeadviseurs. Het instrument is bedoeld voor het gebruik bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De ontwikkelaars adviseren om het instrument te gebruiken in combinatie met de DVL om het oordeel van leerling en leerkracht met elkaar te kunnen vergelijken. Wanneer de uitslag van beide vragenlijsten door het basisonderwijs bij de overdrachtsgegevens gevoegd wordt, kan het voortgezet onderwijs inspelen op de begeleidingsbehoefte van de leerling en eventueel een behandelplan opstellen.

Om toegang te krijgen tot de internetversie moet ingelogd worden op een server waar alle data worden opgeslagen. De scorerapporten worden per post of e-mail toegestuurd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
11 - 13 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

A-Vision
Laan van Westenenk 162
7336 AV Apeldoorn
055 5400333
info@a-vision.nu
www.a-vision.nu

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies