Databank Instrumenten

Klachtenlijst voor Adolescenten (KLAD)

De KLAD is een screeningslijst voor adolescenten van 12 tot 18 jaar met gedragsmoeilijkheden en bestaat uit drie versies: een zelfrapportagevragenlijst voor adolescenten, een lijst voor ouders en een lijst voor leerkrachten, opvoeders of begeleiders. De KLAD wordt gebruikt binnen hulpverleningsorganisaties die te maken hebben met adolescenten.

Doel

Het doel van de KLAD is een globaal inzicht in gedragsmoeilijkheden bij adolescenten als aanzet voor verdere bespreking. De KLAD bestaat uit drie verschillende versies: een adolescentenversie, een ouder- en een derdenversie.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 12 tot 18 jaar met gedragsmoeilijkheden in ambulante of residentiële setting.

Materialen

De KLAD bestaat uit:

  • een zelfrapportagevragenlijst voor adolescenten;
  • een vragenlijst voor ouders;
  • een vragenlijst voor 'derden' (leerkrachten, opvoeders of begeleiders);
  • een handleiding
  • een overzichtsblad

Gebruik

De KLAD is bruikbaar voor zowel psychologen en pedagogen als een grote groep welzijnswerkers bij hun contacten met gedragsmoeilijke adolescenten. Voor het gebruik van de KLAD in de praktijk is specifieke kennis over diagnostische tests niet nodig. Wel belangrijk is een goede kennis van de problematiek van adolescenten met gedragsmoeilijkheden evenals ervaring in gespreksvoering met deze doelgroep. Het is volgens de ontwikkelaars belangrijk de KLAD te situeren binnen multidirectionele assessment. Dit betekent dat verschillende personen (de jongere, ouders, leerkracht, verwijzer) worden benaderd, en dat gegevens vergeleken en besproken worden. Het is van belang voorafgaand aan de vragenlijst met de jongere door te nemen welke gegevens met de ouders besproken zullen worden. Ook voor de ouders kan het belangrijk zijn af te spreken welke gegevens met de jongere besproken zullen worden. Het gebruik van de KLAD als psychologisch onderzoeksinstrument (onderzoek naar schaalconstructie, normering etc.), is voorbehouden aan gekwalificeerde psychodiagnostici. Er is ook een computerversie van de KLAD beschikbaar.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Middelenmisbruik en verslaving

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Uitgeverij Garant BV
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
055 522 06 25
info@garant-uitgevers.nl
www.maklu.be

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies