Databank Instrumenten

Kidscreen

De Kidscreen is een instrument dat de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren meet.

Doel

Doel van de Kidscreen is het bepalen van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren. Onder kwaliteit van leven wordt verstaan het fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief functioneren.

Doelgroep

Gezonde en chronisch zieke kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Materialen

Het instrument bestaat uit een handboek en een cd-rom met de vragenlijsten voor de drie versies voor kinderen en jongeren en ouders, met de normdata en met een scoringsprogramma. De vragenlijsten zijn beschikbaar in de talen van 35 landen.

Er zijn drie versies van Kidscreen beschikbaar:

  • Kidscreen-52
  • Kidscreen-27
  • Kidscreen-10.

De tweede en derde versie bevatten een selectie van items en schalen uit de eerste versie. Verder zijn van iedere versie aparte vragenlijsten beschikbaar voor ouders of verwanten.

Gebruik

De Kidscreen-52 wordt vooral ingezet wanneer er behoefte is aan gedetailleerde informatie over de kwaliteit van leven van een individueel kind of bepaalde groepen kinderen. Ook is het instrument geschikt voor de evaluatie van interventies. De Kidscreen-27 is bedoeld voor globaal onderzoek waarin meerdere instrumenten worden gebruikt. De Kidscreen-10 is vooral geschikt voor epidemiologisch onderzoek, bijvoorbeeld ten behoeve van lokaal, landelijk of Europees beleid.

De Kidscreen wordt gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, gezondheidspsychologen, epidemiologen en maatschappelijk werkers.

De afnemer hoeft niet de gehele vragenlijst af te nemen maar kan bepaalde schalen en items selecteren. Wel moet de volgorde van de schalen en items worden aangehouden zoals ze worden gepresenteerd in de vragenlijsten.

De Kidscreen is een zelfrapportagelijst, die  bijvoorbeeld thuis, op school of in een ziekenhuis kan worden ingevuld, al dan niet in aanwezigheid van de afnemer. De items moeten worden beantwoord met de situatie van de afgelopen week in gedachten. Er is geen specifieke training maar wel ervaring in het afnemen van vragenlijsten nodig om het instrument te gebruiken.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Sterke basis voor de jeugd

Doel:

Signalering en screening, Evaluatie, Effectmeting, Gemengde, overige en niet gespecificeerde doelen

Leeftijd:
8 - 17 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De Nederlandstalige vragenlijsten zijn te downloaden van de website van Kidscreen: www.kidscreen.org.
Het Engelstalige handboek kan worden besteld bij Pabst Science Publishers. Het handboek bevat een cd-rom met de Nederlandstalige vragenlijsten.
Pabst Science Publishers
Eichengrund 28
D-49525 Lengerich, Germany
++ 49 (0) 5484-308
pabst@pabst-publishers.com
www.pabst-publishers.com

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies