Databank Instrumenten

Kiddie-SADS-lifetime versie (K-SADS-PL)

De K-SADS-PL is een semigestructureerd diagnostisch interview gericht op jeugdigen van 6 tot 18 jaar, dat binnen de klinische praktijk gebruikt kan worden om verschillende stoornissen te diagnosticeren.

Doel

De K-SADS-PL is een semigestructureerd diagnostisch interview, waarmee informatie wordt verkregen over huidige en vorige episodes van psychopathologie bij kinderen volgens DSM-III-R en DSM-IV criteria.

Doelgroep

De K-SADS-PL is gericht op jeugdigen van 6 tot 18 jaar

Materialen

De K-SADS-PL bestaat uit:

  • Het diagnostische interview;
  • Aparte diagnostische supplementen.

Gebruik

De K-SADS-PL wordt afgenomen door de ouder(s) en het kind te interviewen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders eerst geïnterviewd. Kinderen boven de 12 jaar worden zelf eerst geïnterviewd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Middelenmisbruik en verslaving

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
6 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Het instrument is op te vragen bij:

Catrien Reichart
C.G.Reichart@curium.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies