Databank Instrumenten

Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA)

De Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA) is een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar. De vragenlijst kan gebruikt worden voor klinische- en onderzoeksdoeleinden.

Doel

De IOA is een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden.

Doelgroep

De IOA is gericht op adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar

Materialen

De IOA bestaat uit:

  • Een handleiding;
  • Een vragenlijst
  • Een scoringssleutel

Gebruik

De IOA kan zowel individueel als groepsgewijs worden ingevuld. De adolescent of volwassene die de vragenlijst invult, leest eerst zelf de instructie door. De afnemer kan vragen over onduidelijkheden beantwoorden. Naast schriftelijke afname kan de IOA ook afgenomen worden via de computer met het programma 'Swets Test Manager.' De IOA kan gebruikt worden door psychologen en (ortho)pedagogen opgeleid in het afnemen en interpreteren van psychologische tests.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
16 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies