Databank Instrumenten

Health Utilities Index2/3

De Health Utilities Index2/3 (HUI2/3) meet de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen vanaf 5 jaar.

Doel

De HUI2/3 is een vragenlijst over de kwaliteit van leven op het gebied van waarneming, spraak, beweging, behendigheid, emotie, cognitie en pijn. Er zijn twee versies beschikbaar, de HUI2 en de HUI3.

Doelgroep

Kinderen van 5 jaar en ouder.

Materialen

De HUI2/3 bestaat in twee varianten: de Health Utilities Index Mark 2 (HUI2) en de meer gedetailleerde Health Utilities Index Mark 3 (HUI3). Van beide varianten zijn verschillende versies beschikbaar:

    • Een versie voor ouders of verzorgers van kinderen van 5 tot 8 jaar
    • Een zelfrapportageversie voor kinderen van 8 jaar en ouder.

Overige materialen: een handleiding.

Gebruik

De HUI2 bestaat uit zeven items; de HUI3 uit acht items. Voor beide lijsten geldt dat ze ingevuld kunnen worden door ouders of kinderen zelf, of afgenomen kunnen worden door middel van een interview. Zelf invullen kost acht tot tien minuten; een interview duurt drie tot vijf minuten.

Beide versies zijn beschikbaar in 32 talen.

Er is een waarderingsset beschikbaar. Mede hierdoor is het mogelijk om Quality-adjusted life years (QALY's) te berekenen en kan de HUI2/3 worden gebruikt in economische evaluaties.

Meer informatie

De vragenlijst is ontwikkeld in Canada aan de McMaster University in Canada. Meer informatie: http://www.healthutilities.com.


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Evaluatie, Gemengde, overige en niet gespecificeerde doelen

Leeftijd:
5 - 18 jaar

Bestellen

De Health Utilities Index2/3 is ontwikkeld aan de McMaster University in Canada.

De HUI2- en HUI3-vragenlijsten zijn niet vrij beschikbaar, maar vallen onder het auteursrecht. Ze mogen daarom niet naar eigen inzicht worden aangepast. Voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaar. Ook zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de HUI2 en HUI3.

Het gebruik van de HUI kan worden aangevraagd via een formulier: Healthutilities.com.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies