Databank Instrumenten

Gezinsvragenlijst (GVL)

De GVL is een vragenlijst waarmee de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald kan worden bij gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar. De GVL kan gebruikt worden in de jeugdzorg, de Jeugd GGZ en in het (speciale) onderwijs.

Doel

Met de GVL kan de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald worden. De GVL geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen. Tevens biedt het instrument aanknopingspunten om het gezinsfunctioneren op een effectieve manier bij te sturen.

Doelgroep

Gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De GVL bestaat uit:

  • Een handleiding;
  • Scoreformulieren.

Gebruik

De GVL wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind en als dat niet kan door iemand die het kind en het gezin goed kent. De uitslagen kunnen gebruikt worden door maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners om de gezins- en opvoedingssituatie van kinderen en gezinnen te taxeren. Interpretatie van de uitslagen mag alleen gedaan worden door psychodiagnostisch geschoolde personen. Het invullen en scoren kan zowel handmatig als geautomatiseerd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Kindermishandeling,
Multiprobleemgezinnen,
Scheiding

Doel:

Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 340
3990 GC Houten
030 - 638 37 36
info@springermedia.nl
www.bsl.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies