Databank Instrumenten

Gehechtheidsbiografisch interview (GBI)

Het GBI is een semigestructureerd interview. Met behulp van 15 vragen wordt gevraagd naar de gehechtheidservaringen uit de jeugd en nagegaan hoe iemand de effecten van deze ervaringen op het moment van het interview beschrijft, evalueert en relateert aan het huidige functioneren. Het levert een classificatie op van het type gehechtheid van de respondent.

Doel

Het GBI heeft als doel het meten van de gehechtheidsrepresentatie van adolescenten en volwassenen.

Doelgroep

Adolescenten en volwassenen

Materialen

Het materiaal bestaat uit de Nederlandstalige en Engelstalige vragenlijst met instructies voor vervolgvragen. Tevens is een tabel opgenomen met een beschrijving van de vier GBI gehechtheidsclassificaties en het corresponderende type gehechtheid van het kind in de Vreemde Situatie-procedure. Het scoren van het GBI kent een andere handleiding en is niet op te vragen zonder daarvoor een training van twee weken te volgen door gecertificeerde trainers.

Gebruik

De vragen worden letterlijk gesteld en er wordt op een voorgeschreven manier doorgevraagd op bepaalde antwoorden van de respondent. Het interview wordt opgenomen en daarna letterlijk getranscribeerd. Er is enige training nodig voor een adequate toepassing van het interview. Het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) biedt een training aan die specifiek gericht is op het leren afnemen van het GBI en een klinische interpretatie van de resultaten. De gehechtheidsclassificatie kan echter alleen worden toegekend door een gecertificeerde codeur. Het codeersysteem is zo ingewikkeld dat een training in het buitenland van meerdere weken noodzakelijk is. Het coderen dient vervolgens intensief geoefend te worden. In Nederland zijn al een aantal gecertificeerde codeurs aanwezig.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Pleegzorg,
Hechting en hechtingsproblemen

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
12 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

George, C., Kaplan, C. & Main, M. (2001). Gehechtheidsbiografisch Interview,
Adult Attachment Interview. Translation copyright 1996. Universiteit Leiden.

E. Peelen
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Departement Pedagogische Wetenschappen
Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek
Postbus 9555
2300 RB Leiden
. 071 - 5273434
peelene@fsw.leidenuniv.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies