Databank Instrumenten

Gedragsvragenlijst voor Kleuters (GvK)

De GvK is een vragenlijst die specifieke gedragskenmerken van ADHD, ODD en CD bij peuters en kleuters in kaart brengt. De vragenlijst kan worden ingevuld door zowel ouders als leerkrachten/leidsters.

Doel

De GvK brengt aan de hand van 61 vragen specifieke gedragskenmerken van ADHD, ODD en CD in kaart bij peuters en kleuters.

Doelgroep

Peuters en kleuters van 3 t/m 6 jaar.

Materialen

De GvK bestaat uit:

  • Handleiding;
  • Vragenlijst.

Gebruik

De GvK wordt ingevuld door de ouders en/of de leerkracht/leidster om in kaart te brengen in hoeverre symptomen van externaliserende gedragsproblemen aanwezig zijn bij een kind. Wanneer uit de scores blijkt dat een kind aan de criteria voor een stoornis voldoet, dan is dit aanleiding tot nader onderzoek door een GZ-psycholoog of psychiater.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

ADHD,
Gedragsproblemen

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
3 - 7 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies