• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

EGGO-plus

EGGO-plus is een leerling volg- en hulpsysteem voor gedrag van kinderen in het basisonderwijs.

Doel

EGGO-plus richt zich in eerste instantie op het signaleren van (beginnende) gedragsproblemen van kinderen. Daarnaast worden handvatten geboden voor een eerste reactie bij gedragsproblemen en waar nodig richtlijnen voor verdere diagnosticering.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Materialen

Het materiaal van de EGGO-plus bestaat uit:

  1. De handleiding EGGO-plus met daarin een diagnosekaart.
  2. De EGGO-plus leerlingkaart. Hiervan zijn vier versies:

- Er is een versie die aansluit bij de opzet van veel schoolrapporten, namelijk een peiling met het kerstrapport, met het paasrapport en een peiling aan het eind van het schooljaar.

  • Er is ook een versie waarop halfjaarlijks gescreend kan worden, de half-eind versie.
  • Er is een Ensvariant. Een basisschool in Ens scoort de kinderen aan het begin van het schooljaar om daarmee zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden aan kinderen met problemen.
  • Er is de Menaldumadeelvariant. Hierbij scoort men in november/december en in april/mei.

3. Het boekje 'Eerste hulp bij gedragsproblemen'.

Gebruik

EGGO gaat uit van een kaart waarop je vanaf groep 1 tot en met 8 de gehele ontwikkeling van een kind weer kunt geven binnen twee grote gedragsclusters, namelijk werkhouding en het sociaal-emotionele domein.
Afhankelijk van de versie leerlingkaart die gebruikt wordt vult de leerkracht een aantal keer per jaar de EGGO-leerlingkaarten voor alle kinderen in. Per kind wordt er een kaart ingevuld en per groep wordt er een groepsoverzicht gemaakt.
Bij kinderen waarbij problemen gesignaleerd worden voert de leerkracht de diagnose uit. Dat gebeurt in eerste instantie met het diagnosehandelingsplanblad. Op grond van de verzamelde diagnosegegevens wordt er een uitvoeringsplan opgesteld en wordt er gewerkt met de begeleidingshulpen uit het boek Eerste Hulp Bij Gedragsproblemen.
De hele procedure wordt begeleid door de interne begeleider. De interne begeleider bespreekt samen met de leerkracht de signaleringen, speelt een rol bij de diagnose en houdt ook de ontwikkelingen op schoolniveau in de gaten door de groepsoverzichten te analyseren en te bepalen welke stappen er op schoolniveau genomen dienen te worden op basis van deze overzichten.

De leerlingkaart kan ook goed gebruikt worden bij de rapportage aan de ouders. Ouders kunnen gemakkelijk de ontwikkeling van hun kind zien. Het groepsoverzicht kan gebruikt worden om te bekijken wat er met de hele klas aangepakt kan worden of welke kinderen de meeste problemen hebben. De groepsoverzichten kunnen ook gebruikt worden bij leerlingbesprekingen. Iedere leerkracht toont dan het groepsoverzicht van haar/zijn groep, laat zien wat het groepsonderwerp is en welke kinderen er speciale zorg nodig hebben.

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor gebruik. De Praktijk voor Orthopedagogische en Orthodidactische Activiteiten (Pravoo) verzorgt op aanvraag wel studiedagen op school over diverse onderwerpen waaronder gedragsproblemen en diagnosticeren van gedragsproblemen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Unilogic: Helpdesk Pravoo
Bergerweg 110
6135 KD Sittard
046 4571836
pravoo@unilogic.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.