Databank Instrumenten

Children's Depression Inventory (CDI-2)

De CDI-2 is een zelfrapportagelijst voor kinderen van 8 tot 21 jaar en stelt vast of er sprake is van een depressieve stemming en wat de ernst hiervan is. De vragenlijst kan als routinescreening worden gebruikt in diverse settings, waaronder het onderwijs, ambulante voorzieningen, residentiële centra en in de bijzondere jeugdzorg.

Doel

Het doel van de CDI-2 is het bepalen van het voorkomen en de ernst van depressieve symptomen bij kinderen en jongeren. De lijst meet cognitieve, affectieve en gedragsmatige symptomen van depressie.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot 21 jaar

Materialen

De CDI-2 bestaat uit:

  • Een handleiding
  • Zelfrapportagevragenlijst
  • Oudervragenlijst

Gebruik

De CDI-2 wordt afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker. Voordat het kind met de vragenlijst begint neemt deze de richtlijnen grondig met het kind door, werkt een voorbeeld met het kind uit en checkt of het kind de instructies begrepen heeft. Vervolgens vult het kind of de jongere de CDI-2 zelfstandig in. Bij voorkeur wordt de vragenlijst individueel afgenomen, maar groepsafname is ook mogelijk (niet bij kinderen onder de 9 jaar). Direct na de afname controleert de afnemer of de vragenlijst volledig en op de juiste wijze is ingevuld. Er is een papieren en digitale versie beschikbaar.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Depressie

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
8 - 21 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Uitgeverij Hogrefe
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
020-671 35 43
info@hogrefe.nl
https://www.hogrefe.nl/shop/cdi-2-vragenlijst-voor-depressie-bij-kinderen-en-jongeren.html

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies