• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Child Behavior Checklist (CBCL)

De CBCL is een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren. Er bestaan twee versies: één voor kinderen van 1,5 tot en met 5, en één voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18.

Doel

De CBCL is een vragenlijst om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen, zoals door ouders gerapporteerd, op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren.

Doelgroep

CBCL 1,5-5: kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar,CBCL 6-18: kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Materialen

De CBCL 1,5-5 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • gedragsvragenlijst;
 • handscoringsprofielen (één versie die voor jongens én meisjes gebruikt kan worden);
 • computerscoringsprogramma.

De CBCL 6-18 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • handleiding CBCL/4-18 (versie 1991);
 • gedragsvragenlijst;
 • handscoringsprofielen voor jongens;
 • handscoringsprofielen voor meisjes;
 • handscoringsprofielen voor DSM-schalen;
 • computerscoringsprogramma.

Gebruik

De CBCL wordt individueel door de ouders of verzorgers van het kind ingevuld, maar kan ook worden ingevuld door andere familieleden of volwassenen die het kind of de jongere goed kennen. Het is van belang dat er gedurende het invullen of na afloop iemand aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden.

Meer informatie

www.aseba.nl


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:

1 - 19 jaar


Beschrijving downloaden

Beoordeling door COTAN

COTAN-beoordeling 2013:

 • betrouwbaarheid: onvoldoende
 • begripsvaliditeit: voldoende
 • criteriumvaliditeit: voldoende
 • normen: onvoldoende

Betrouwbaarheid

De COTAN beoordeelde in 2013 drie ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) -instrumenten: de CBCL 6-18, de YSR en de TRF.

Bij de hertestbetrouwbaarheid na 14 dagen bleken alle correlaties hoger dan .80 te zijn met uitzondering van de subschalen Activiteiten (.76), Sociaal (.79), Lichamelijke klachten (.75) en Denkproblemen (.74). Wat betreft de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (beide ouders) waren er significante correlaties voor Totale probleemscore (.65 tot .81), Totale competentiescore (.53 tot .76), Internaliseren en Externaliseren (allemaal boven .50).
De interne consistentie van de Totale competentie is laag (.40 tot .50) maar van de overige schalen (Internaliseren, Externaliseren en Totale problemen) liggen de alpha's tussen de .78 en .92.
Rescorla e.a. (2007) verzamelde de scores van 3 ASEBA instrumenten:

 1. CBCL 6-18, n=55.508 in 31 landen.
 2. TRF, n=30.057 in 21 landen.
 3. YSR, n=27.206 in 24 landen.

De interne consistentie blijkt internationaal goed te zijn. De gemiddelde Cronbach's alpha van de CBCL (6 tot 18 jaar), de TRF en de YSR is .94 voor Totale problemen, .87 voor Internaliseren en Externaliseren, .76 voor de Probleemschalen en .74 voor de DSM schalen (Achenbach e. a., 2008). De COTAN heeft de betrouwbaarheid van de CBCL 4-18 (uit 1996) in 1999 als goed beoordeeld. De COTAN beoordeelde in 2013 de bovengenoemde drie ASEBA instrumenten. De betrouwbaarheid wordt door de COTAN als onvoldoende beoordeeld. Hoewel de bevindingen over de homogeniteit en de stabiliteit volgens het oordeel van de COTAN op zich bevredigend zijn, zijn zij berekend op het Nederlandse aandeel in de internationale normgroep en niet op de deze normgroep zelf.

Validiteit

Om de criteriumvaliditeit te onderzoeken zijn de scores van de normgroep vergeleken met de scores van de verwezen groep. Hieruit bleek dat de normgroep hoger scoort dan de klinische groep op alle competentieschalen en lager scoort op de alle probleemschalen.
Om de begripsvaliditeit te onderzoeken zijn de CBCL-scores vergeleken met die van het Klinisch Ouderinterview. De correlaties bleken significant.
De COTAN heeft de begripsvaliditeit van de CBCL 4-18 (uit 1996) in 1999 als goed beoordeeld, en de criteriumvaliditeit als voldoende. De COTAN beoordeelde in 2013 drie ASEBA instrumenten: de CBCL 6-18, de YSR en de TRF. Uit deze beoordeling blijkt dat de begrips- en criteriumvaliditeit voldoende zijn.  

Normering

De CBCL 4-18 (uit 1996) is voorgelegd aan een representatieve steekproef (gestratificeerd naar landsdeel en urbanisatieniveau) van 2227 kinderen uit 8 grotere gemeenten en 81 aselect getrokken gemeenten. De normgroep wordt gevormd door die 2068 kinderen die het afgelopen jaar geen professionele hulp hebben ontvangen en niet op het speciaal onderwijs zitten.De COTAN heeft de normen van de CBCL 4-18 in 1999 als goed beoordeeld. Van de versie uit 2003 zijn geen Nederlandse normen beschikbaar. De COTAN beoordeelde in 2013 drie ASEBA instrumenten: de CBCL 6-18, de YSR en de TRF. Volgens deze beoordeling is de representativiteit van de normen onvoldoende aangetoond, worden de normgroepen ontoereikend beschreven en wordt over de meetinvariantie over landen en culturen niets vermeld.

Literatuur

Achenbach, T.M., Becker, A., Döpfner, M., Heiervang, E., Roessner, V., Steinhausen, H., & Rothenberger, A., (2008). Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology with ASEBA and SDQ instruments: research findings, applications, and future directions. Child Psychology and Psychiatry. 49, p. 251-275.

Bengi-Arslan, L. e.a. (1997). Understanding childhood (problem) behaviours from a cultural perspective: comparison of problem behaviors and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32, (8), 477-484.

Evers, A., Vliet-Mulder, J.C van & Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland, deel I en II. Assen: Van Gorcum.

Stevens, G.W.J.M. e.a. (2005). Emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse 4- tot 18-jarigen in Nederland. Tijdschrift van Psychiatrie, 47 (11), 779 - 786.

Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC.


De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen beschrijft en beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Bestellen

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
010 463 61 91
info@aseba.nl
www.aseba.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.