Databank Instrumenten

Checklist Autism for Toddlers (CHAT)

De CHAT is een signaleringsinstrument dat bij kinderen van ongeveer 18 maanden, vroegtijdig een vermoeden van autisme kan signaleren.

Doel

De CHAT is een signaleringsinstrument dat bij jonge kinderen vroegtijdig een vermoeden van autisme kan signaleren.

Doelgroep

Jonge kinderen van ongeveer 18 maanden.

Materialen

De CHAT bestaat uit een korte uitleg en een vragenlijst met een ouderdeel en een artsendeel.

Gebruik

De CHAT wordt gebruikt door artsen die in hun dagelijkse praktijk werken met heel jonge kinderen en hun ouders. Een deel van de vragenlijst wordt ingevuld door de ouders, het andere deel betreft observatievragen die door de kinderarts wordt ingevuld.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
1 - 2 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De CHAT is te downloaden via de site van het Landelijk Netwerk Autisme: http://landelijknetwerkautisme.nl/doc/Checklist%20Autism%20for%20Toddlers.pdf

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies