Databank Instrumenten

California Family Risk Assessment (CFRA)

De CFRA is een instrument om een objectieve inschatting te maken van de waarschijnlijkheid dat een kind waarover vermoedens van kindermishandeling zijn gemeld, in de komende 18 tot 24 maanden binnen het gezin mishandeld of verwaarloosd wordt.

Doel

Doel van het instrument is om specifieke kenmerken te herkennen van gezinnen die betrokken zijn bij een onderzoek naar kindermishandeling of verwaarlozing om zodoende het risico op herhaling van kindermishandeling en verwaarlozing in de komende 18 tot 24 maanden in te schatten. In Nederland wordt de CFRA gebruikt bij aanvang van gezinsinterventies.

Een hoge of zeer hoge risicoscore betekent dat de veiligheid van het kind een eerste prioriteit wordt. In de Amerikaanse context wordt de CFRA gebruikt bij de afronding van een onderzoek naar het voorkomen van kindermishandeling. De uitkomst van de risicotaxatie is mede bepalend voor het besluit de zaak op dat moment al dan niet af te sluiten.

Doelgroep

Het instrument verzamelt informatie over opvoeders en kinderen die betrokken zijn bij een onderzoek naar kindermishandeling en/of verwaarlozing.

Materialen

De CFRA bestaat uit een vragenlijst en een scoreformulier.

Gebruik

In de VS wordt de CFRA ingezet aan het eind van het onderzoek naar gemelde vermoedens van kindermishandeling, nadat er een veiligheidstaxatie heeft plaatsgevonden, bij die meldingen die gegrond of niet bevestigd blijken te zijn. De uitkomst van de risicotaxatie is mede bepalend voor het besluit de zaak op dat moment al dan niet af te sluiten: een niet bevestigde melding met een lage risico-inschatting kan bijvoorbeeld worden afgesloten. Daarnaast worden richtlijnen gegeven voor een minimum contactfrequentie op basis van de totaalscore: hoe hoger de score, hoe meer face-to-face contacten tussen werker en gezin nodig zijn.

De Californische CFRA wordt ingevuld door de maatschappelijk werker die de melding onderzoekt. Het is niet duidelijk of eisen worden gesteld aan opleiding, werkervaring en/of aanvullende instructie.

De Nederlandse CFRA wordt ingevuld bij de start van gezinsinterventies, bijvoorbeeld door de gezinscoach of maatschappelijk werker van de lokale voorziening. Er is een training van twee sessies voor hulpverleners die ermee willen gaan werken. Het invullen van de lijst kan zonder actieve deelname van het gezin plaatsvinden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Kindermishandeling

Doel:

Risicotaxatie

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Prof. dr. Jo Hermanns
Leidsestraatweg 133
3443 BT Woerden
0348 - 40 29 49
www.johermanns.info

De CFRA is bij de ontwikkelaar op te vragen via het contactformulier op bovenstaande website.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies