Databank Instrumenten

Beck Depression Inventory-II (BDI-II-NL-R)

De BDI-II-NL-R is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en adolescenten ouder dan 13 jaar.

Doel

Het instrument is een zelfrapportage-vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten. Het wordt gebruikt voor het beoordelen van depressieve symptomen die overeenkomen met de criteria uit de DSM-IV en DSM-5 voor depressieve stoornissen.

Doelgroep

Volwassenen en adolescenten ouder dan 13 jaar.

Materialen

De BDI-II-NL-R bestaat uit een handleiding (herziene versie uit 2016) en uit papieren en digitale scoreformulieren. 

Gebruik

De BDI-II-NL-R wordt afgenomen en gescoord door een (para)professional. Deze moet van tevoren beoordelen of een patiënt in staat is de BDI-II-NL-R te lezen en de inhoud te begrijpen. De cliënt scoort vervolgens zelf bij elk item de uitspraak die het best beschrijft hoe hij zich de afgelopen twee weken gevoeld heeft. De afname en scoring kan zowel op papier gedaan worden als online via Q-global.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Depressie

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
13 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies