Databank Instrumenten

B-toets

De B-toets brengt de bejegening van de hulpverlener richting de cliënt in kaart. In de vragenlijst komen acht categorieën met in totaal 24 items aan bod welke betrekking hebben op gedrags- en houdingsaspecten van de hulpverlener.

Doel

De B-toets is een instrument dat de bejegening van de hulpverlener richting de cliënt binnen het hulpverleningsproces in kaart brengt, om dit waar mogelijk te verbeteren. Hierbij kan het gaan om de bejegening van één betreffende hulpverlener, maar ook om de algemene bejegening.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit uitvoerende hulpverleners die binnen de jeugdzorg werkzaam zijn, en leerkrachten.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een:

  • handleiding
  • ouderlijst
  • jongerenlijst
  • scoreformulier

Gebruik

De B-toets wordt door de cliënt ingevuld na afloop van een hulpverleningstraject, dit kunnen zowel de ouders als de jongeren zelf zijn. Ook is het mogelijk om de hulpverlener zelf de vragenlijst in te laten vullen, wat wel ten kosten kan gaan van de objectiviteit. Daarnaast kunnen hulpverleners over elkaar de B-toets invullen, waardoor er dialoog plaatsvindt over de bejegening.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Residentiële jeugdhulp

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
0 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Praktikon
Postbus 6909
6503 GK Nijmegen
024 361 5480
praktikon@acsw.ru.nl
http://www.praktikon.nl/b-toets/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies