Databank Instrumenten

Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV)

De ASV is een instrument dat gebruikt kan worden bij screening en diagnose van autismespectrumstoornissen (ASS).

Doel

De ASV is een vragenlijst waarmee in kaart wordt gebracht of kinderen mogelijk een ASS hebben en of voor hen nader diagnostisch onderzoek is geïndiceerd.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De ASV bestaat uit:

  • handleiding
  • vragenlijst

Gebruik

De ASV bestaat uit een scoreformulier met 24 items, verdeeld over de subschalen Interactieve en communicatieve vaardigheden en Vreemde, afwijkende gedragspatronen. Vragen worden beantwoordt op een 5-puntschaal. Invullen duurt ongeveer vijftien minuten en kan zowel op een papieren formulier, als via een digitale omgeving. De vragenlijst wordt ingevuld door een persoon die het kind goed kent, of door het kind zelf (vanaf een leeftijd van 9 jaar). Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Signalering en screening, Diagnostiek

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies