Databank Instrumenten

Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI-R)

Diagnostisch interview met ouders/verzorgers van kinderen met een vermoedelijke autismespectrumstoornis (ASS) gericht op de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige gedrag.

Doel

Het beoordelen van gedragingen die verband houden met een autismespectrumstoornis (ASS) om 1) de formele diagnose autisme vast te stellen of 2) het huidige gedrag te beschrijven voor het opstellen van behandelingsplannen of 3) een onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met autisme en kinderen met een andere ontwikkelingsstoornis.

Doelgroep

Jeugdigen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 2 jaar en een vermoedelijke ASS.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een Engelstalige handleiding, een Nederlandstalig interviewboekje, scoreformulieren en een Engelstalig trainingspakket.

Gebruik

Voorwaarden voor de professional:
De ADI-R kan alleen worden afgenomen door een getrainde onderzoeker. Ook ervaren psychologen, pedagogen en psychiaters dienen een training te volgen. Dit kan bij Accare in Assen (zie: www.accare.eu). De training neemt 4 dagen in beslag: 1 dag voorbereiding, 2 dagen training en 1 terugkomdag (4 maanden na de training) met toetsing van een eigen afname ADI-R. Indien de training met goed gevolg wordt afgesloten, wordt het certificaat training ADI-R afgegeven. Als alternatief is er een Engelstalig trainingspakket met dvd's beschikbaar.

De ADI-R vereist een ouder of verzorger die bekend is met de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige gedrag van het kind. Het kind is niet aanwezig bij het interview. Per item is er een vaste openingsvraag. De interviewer beoordeelt of ook de vervolgvragen nodig zijn om het gedrag te kunnen scoren. De vragen gaan over omschreven periodes:

  • het huidige gedrag (oftewel de laatste 3 maanden);
  • 'ooit';
  • toen het kind 4 of 5 jaar was.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Diagnostiek, Evaluatie

Leeftijd:
2 - 23 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
(020) 6713543
info@hogrefe.nl
https://www.hogrefe.nl/shop/nederlandse-bewerking-van-de-autism-interview-revised.html

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies