Databank Instrumenten

Arbeids-Satisfactie-Index (ASI)

De ASI meet arbeidssatisfactie bij hulpverleners in de jeugdzorg en leerkrachten.

Doel

Doel van de ASI is de arbeidssatisfactie die leerkrachten en hulpverleners binnen de jeugdzorg ervaren, te meten. Op individueel niveau is de ASI te gebruiken in het kader van een functioneringsgesprek. Op groepsniveau kan de ASI gebruikt worden om te bekijken of de arbeidssatisfactie binnen de organisatie afwijkt van de landelijke gemiddelden, en hier het personeelsbeleid op aan te passen.

Doelgroep

De Arbeids-Satisfactie-Index is bedoeld voor uitvoerend hulpverleners die binnen de jeugdzorg werkzaam zijn en voor leerkrachten binnen het onderwijs.

Materialen

De ASI bestaat uit:

  • boek met uitgebreide informatie;
  • handleiding (twee versies: één voor jeugdzorg en één voor onderwijs);
  • vragenlijst (twee versies: één voor jeugdzorg en één voor onderwijs);
  • antwoordsleutel;

De hele set is ook verkrijgbaar op een cd-rom.

Gebruik

De ASI wordt individueel afgenomen bij hulpverleners of leerkrachten. De interpretatie van de ASI dient te worden gedaan door een psychodiagnostisch geschoold persoon.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
18 - 0 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie (inloggen noodzakelijk):
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Nippo
Lomanstraat 51hs
1075 pv Amsterdam
(020) 6626757
info@nippo.nl
www.nippo.nl 

De handleidingen en vragenlijsten zijn te downloaden van de website van het Nippo via onderstaande links:

Handleiding leerkrachten
Vragenlijst leerkrachten

Handleiding hulpverleners
Vragenlijst hulpverleners

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies