Databank Instrumenten

Amsterdamse Schaal voor Opstandigheid (ASO)

De ASO is een zelfrapportagelijst voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Met de ASO kunnen kinderen die opstandig gedrag vertonen worden gesignaleerd en kan voorspeld worden welke kinderen het risico lopen op het ontwikkelen van antisociaal gedrag.

Doel

Doel van de ASO is op systematische wijze inzicht geven in de mate waarin een kind opstandig, brutaal en ongehoorzaam is en geneigd is tot ruzie maken, met andere woorden de mate van opstandigheid. Herhaalde afname van deze vragenlijst maakt het mogelijk te voorspellen welke kinderen het risico lopen op het ontwikkelen van antisociaal gedrag.

Doelgroep

Leerlingen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

Materialen

Voor de ASO zijn de volgende materialen beschikbaar:

  • een zelfrapportagelijst met situaties en uitspraken (er is een meester- en een jufversie);
  • een handleiding (verkorte versie);
  • een scoringslijst.

Gebruik

Elke opvoeder of deskundige die zich zorgen maakt over het gedrag van een kind, kan de vragenlijst laten invullen. Het kind vult de vragenlijst zelfstandig in, dit kan individueel of in een groep. De handleiding bevat een korte instructie voor de uitleg aan de kinderen. Die wijst hen er op dat de vragenlijst is bedoeld om te weten hoe zij zich in verschillende situaties (thuis, op school, met vrienden of vriendinnen) voelen.

Kinderen wordt gevraagd een van de twee antwoorden te kiezen. Indien het antwoord er niet bij staat, is het advies het antwoord te kiezen wat het dichtst in de buurt komt. Er wordt benadrukt dat het niet gaat niet over goede of foute antwoorden. Wel wordt de kinderen gevraagd geen antwoord over te slaan. Een herhaalde afname maakt het mogelijk een ontwikkeling in kaart te brengen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
9 - 13 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Vrije Universiteit Amsterdam,
Afdeling Ontwikkelingspsychologie
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
(020) 598 87 38
j.b.hoeksma@vu.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies