Databank Instrumenten

Agressievragenlijst (AGV)

De AGV meet agressief gedrag bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Doel

Met de AGV kan tijdens screening en diagnose in kaart worden gebracht óf, en in welke mate, er sprake is van agressief gedrag.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De AGV bestaat uit:

  • Handleiding 
  • Scoreformulieren

Gebruik

De AGV bestaat uit 32 items, verdeeld over de schalen Openlijke agressie, Heimelijke agressie, Impulsieve agressie en Defensieve agressie. Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaald gedrag laat zien. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren. 

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Signalering en screening, Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
(030) 638 37 36
 klantenservice@bsl.nl
https://www.bsl.nl/shop/agressievragenlijst-agv-9789036820868.html

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies