• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Adolescenten Temperament Lijst (ATL)

De ATL is een vragenlijst voor adolescenten, die een vijftal persoonlijkheidstrekken meet. Deze trekken zijn: extraversie, emotionaliteit, impulsiviteit en spanningsbehoefte. De lijst is in eerste instantie bedoeld voor research doeleinden, maar kan ook met enige voorzichtigheid toegepast worden als hulpmiddel bij het inventariseren en evalueren van problemen op school en thuis, in onderzoek, diagnostiek en counseling.

Doel

Het doel van de ATL is het in kaart brengen van vijf persoonlijkheidstrekken bij jongeren: extraversie, emotionaliteit, impulsiviteit en twee verschillende soorten spanningsbehoeften ('thrill and adventure seeking' en 'disinhibition/experience seeking').

Doelgroep

Adolescenten

Materialen

De ATL bestaat uit:

  • Een handleiding;
  • Een vragenlijst;
  • Scoringsformulieren.

Gebruik

De vragenlijst kan zowel individueel als klassikaal worden afgenomen. Afname en scoring kan het best gedaan worden door een ervaren proefleider. De interpretatie van de scores moet bij voorkeur door of in overleg met deskundigen gedaan worden (psychologen of anderen die bevoegd zijn tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek).

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:

13 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:

Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.

Tip:

Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
Uitgeverij Pearson

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.