Databank Instrumenten

ADHD-vragenlijst (AVL)

De ADHD-vragenlijst is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vervolgens kan in kaart worden gebracht in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

Doel

Het doel van de ADHD-vragenlijst (AVL) is het vaststellen of er bij kinderen en jongeren gedragssymptomen van ADHD aanwezig zijn, en indien ja kunnen vaststellen in welke mate de symptomen van aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

Doelgroep

De AVL is gericht op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Materialen

De AVL bestaat uit

  • een handleiding;
  • de vragenlijst (zowel op papier als digitaal);
  • antwoordsleutels

Gebruik

De AVL wordt ingevuld door personen die het gedrag van de jeugdige goed kennen, zoals ouders en leerkrachten. De interpretatie ervan moet worden gedaan door een gedragsdeskundige of diagnosticus.

Hoewel vaak overeenstemming bestaat in het oordeel van beide ouders is het toch raadzaam dat beiden de AVL onafhankelijk van elkaar invullen. Bij elkaar tegensprekende testuitslagen verdient het aanbeveling dat ook een derde onafhankelijke waarnemer (grootouder, leerkracht) de AVL invult.

De invuller geeft aan in welke mate er in het voorafgaande halfjaar bij het kind sprake was van de genoemde gedragsaspecten. Het gedrag wordt hierbij beoordeeld op stabiliteit. Het invullen van de vragenlijst kan op papier gedaan worden en geautomatiseerd via internet (op www.testweb.bsl.nl).

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

ADHD

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
https://www.bsl.nl/shop/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies