Databank Instrumenten

ADHD-vragenlijst (AVL)

De AVL is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Doel

Het doel van de AVL is om ADHD-gedragingen op te sporen (screening) en te diagnosticeren (diagnose). Daarbij geeft de vragenlijst een indicatie van op welke dimensies er met name problemen zijn.

Doelgroep

De AVL is gericht op kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De AVL bestaat uit

  • handleiding
  • vragenlijst

Gebruik

De AVL bestaat uit 18 items, verdeeld over de schalen Aandachttekort, Hyperactiviteit en Impulsiviteit. Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaald gedrag in voorgaande zes maanden heeft laten zien. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

ADHD

Doel:

Signalering en screening, Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
(030) 638 37 36
klantenservice@bsl.nl
https://www.bsl.nl/shop/adhd-vragenlijst-avl-9789036821001.html

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies