Databank Instrumenten

Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie (VSPS)

De VSPS is ontwikkeld om de basisdiagnostiek in de jeugdzorg te ondersteunen. Met behulp van dit instrument kan de psychosociale (probleem)situatie van jeugdigen in kaart worden gebracht. Daarnaast kan de VSPS dienen als hulpmiddel bij indicatiestelling, het opstellen van een hulpverleningsplan en bij de toetsing van het effect van de verleende hulp.

Doel

De VSPS is bedoeld om informatie over de (problematische) situatie van jeugdigen met psychosociale problemen op een gerichte en geordende manier te inventariseren en te structureren. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijk beeld van de problematiek. De bedoeling is dat dit overzicht als leidraad kan worden gebruikt bij de besluitvorming over de vraag welke hulp er aan de jeugdige moet worden verleend.

Doelgroep

Jeugdigen met psychosociale (gedrags)problematiek vanaf ongeveer 6 jaar.

Materialen

De VSPS is uitsluitend beschikbaar als computerprogramma. Bij het instrument hoort een papieren handleiding.

Gebruik

Dit instrument mag worden gebruikt door personen met een bevoegdheid in de psychodiagnostiek die werkzaam zijn in de psychosociale jeugdzorg. Om het instrument goed te kunnen gebruiken is het volgen van de VSPS cursus raadzaam. Een hulpverlener vult aan de hand van verzamelde informatie de VSPS in over een kind of jongere. Omdat het hier een digitale vragenlijst betreft, zijn de scoring en interpretatie geautomatiseerd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
6 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek (NIPPO)
Lomanstraat 51
1075 PV Amsterdam
020 675 60 55
www.nippo.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies