Databank Instrumenten

Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ)

De EIQ brengt de vaardigheden om met emoties om te gaan in kaart bij kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar.

Doel

Het instrument is ontworpen om vast te stellen in hoeverre kinderen en jongeren emotioneel intelligent weten om te gaan met zichzelf, situaties en andere mensen. De EIQ brengt zo de sterke en de minder sterke kanten van de emotionele intelligentie in kaart.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar.

Materialen

De EIQ bestaat uit:

  • handleiding 
  • scoreformulier

Gebruik

De vragenlijst EIQ bestaat uit 36 stellingen, verdeeld over de schalen Toepassen van emoties, Reguleren van emoties en Onderkennen van emoties. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre men het eens is met de genoemde stellingen. Het invullen duurt circa tien minuten. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen (informantenrapportage). Kinderen kunnen de zelfrapportageversie van de vragenlijst invullen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:
Doel:

Begeleiding, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
8 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies