Databank Instrumenten

Verschillende soorten instrumenten

In de databank Instrumenten bevinden zich verschillende soorten instrumenten:

 • Vragenlijst
  Een vragenlijst is een opsomming van vragen met als doel informatie te verzamelen. Varianten hiervan zijn bijvoorbeeld een zelfbeoordelingsvragenlijst of een vragenlijst die ter beoordeling wordt voorgelegd aan personen die de betrokkene goed kennen.
 • Checklist
  Een checklist is een systematische controlelijst die vaak gebruikt wordt om een bepaalde situatie te kunnen beoordelen, zoals de thuissituatie van een kind. Daarmee kan onder andere een inschatting gemaakt worden van het risico op kindermishandeling.
 • (Semi-)gestructureerd interview
  Een (semi-)gestructureerd interview is een vraaggesprek om waardevolle inlichtingen te verkrijgen, gedeeltelijk of volledig volgens vaste vragen.
 • Test
  In een test of toets moeten vragen worden beantwoord of opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de eigenschappen, capaciteiten, het temperament en karakter van het kind of de jongere.
 • Observatieschema
  Een observatieschema geeft een overzicht van belangrijke punten die een observator, zoals een jeugdarts of hulpverlener, moet waarnemen bij zijn onderzoek van een kind of jongere.
Vragen?

Danielle de Veld is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies