Databank Instrumenten

Utrechtse Coping Lijst, versie voor adolescenten (UCL-A)

De UCL-A meet copinggedrag bij adolescenten, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De lijst kan gebruikt worden als indicatie-instrument voor het psychosociaal functioneren en als researchinstrument bij onderzoek naar de rol van coping tijdens de adolescentie.

Doel

Met de UCL-A kunnen verschillende typen copingstrategieën gemeten en gerubriceerd worden.

Doelgroep

Adolescenten

Materialen

De UCL-A bestaat uit een:

  • Vragenlijst;
  • Handleiding van de UCL (niet van de UCL-A).

Gebruik

Afname vindt plaats onder supervisie van een psycholoog of therapeut. De adolescent vult de vragenlijst zelf in en wordt gevraagd het meest passende antwoord aan te kruisen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Depressie

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
13 - 17 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies