Databank Instrumenten

Temperamentsschaal Voor Verstandelijk gehandicapten (TVZ)

De TVZ is een observatieschaal die is ontwikkeld om op een zo objectief mogelijke wijze een aantal persoonskenmerken bij verstandelijk gehandicapten te kunnen vaststellen. Het instrument wordt door twee groepsleid(st)ers gezamenlijk ingevuld en wordt gescoord door een psycholoog of psychodiagnostisch geschoolde.

Doel

Het doel van de TVZ is het vaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijk gehandicapten om zo de aard van de gedragsstoornissen die veel verstandelijk gehandicapten vertonen, beter te kunnen begrijpen.

Doelgroep

Personen van 10 tot 55 jaar met een verstandelijke handicap.

Materialen

De TVZ bestaat uit:

  • Een handleiding
  • Observatieformulieren

Gebruik

De schaal wordt door twee groepsleiders gezamenlijk ingevuld en gescoord door een psycholoog of psychodiagnostisch geschoolde.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
10 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies