Databank Instrumenten

Taken en Vaardigheden van Adolescenten (TVA en TVA+)

De TVA is een vragenlijst waarmee vaardig gedrag van jongeren in hun dagelijkse leefomgeving in kaart gebracht kan worden. De vragenlijst is gericht op jongeren in instellingen voor residentiële jeugdhulpverlening. De TVA+ is specifiek gericht op jongeren in een JJI.

Doel

De TVA is een vragenlijst waarmee vaardig functioneren van jongeren in hun dagelijkse leefomgeving in kaart gebracht kan worden.

Doelgroep

De TVA is gericht op jongeren van 12 tot 21 jaar in instellingen voor residentiële jeugdhulpverlening. De TVA+ is gericht op jongeren van dezelfde leeftijd die in een JJI verblijven.

Materialen

De TVA bestaat uit:

  • Een handleiding;
  • Vragenlijst;
  • Scoringsprogramma.

Gebruik

De TVA wordt ingevuld door de mentor, coach of andere pedagogisch medewerker die de jongere minimaal zes weken kent. Als de invuller niet weet hoe de jongere zich in bepaalde situaties gedraagt, moet deze op een andere manier informatie achterhalen, bijvoorbeeld door gesprekken met collega's, leerkrachten, de gezinsvoogd, of de jongere zelf, of door dossiergegevens of rapportages. De vragenlijst kan op elk moment van begeleiding of behandeling worden ingevuld. Aanbevolen wordt de TVA zes weken na de start van de begeleiding of behandeling in te vullen en nogmaals aan het einde. Als het verblijf een jaar of langer duurt, kan ook tussentijdse afname plaatsvinden. De TVA kan zowel elektronisch als op papier worden ingevuld. Interpretatie van de scores kan volgens de ontwikkelaars het best gedaan worden door een psycholoog of orthopedagoog.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Residentiële jeugdhulp

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
12 - 22 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

PI Research
Postbus 366
1115 ZH Duivendrecht
020 650 15 00
info@piresearch.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies