Databank Instrumenten

Sociale Redzaamheidsschaal voor Verstandelijk Gehandicapten (SRZ)

Sociale redzaamheidsschaal. Vragenlijst voor het vaststellen van de mate van zelfredzaamheid, taalgebruik, taalgerichtheid en sociale gerichtheid.


Onderwerp:

Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Doel

Doel van het instrument is om de zelfredzaamheid van verstandelijk gehandicapten te bepalen. Daarbij komen algemene dagelijkse vaardigheden, taalgebruik, taakgerichtheid en sociale gerichtheid naar voren. Dit instrument levert een bijdrage aan het opstellen van een individueel handelingsplan; het evalueren van individuele handelingsplannen (met name zelfredzaamheids-, taal- of concentratietraining); onderzoek naar en evaluatie van de kwaliteit van zorg; ondersteuning bij het indiceren en plaatsen wat betreft wonen, dagbesteding en onderwijs; het ondersteunen van beleid en planning en wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit personen vanaf 4 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. In het bijzonder is het geschikt voor bezoekers van kinderdagverblijven voor verstandelijk gehandicapten van 4 tot 7 jaar; zeer moeilijk lerende kinderen van 7 tot 18 jaar; bezoekers van dagverblijven voor ouderen (17 jaar en ouder); en bewoners van inrichtingen (7 jaar en ouder).

Materialen

Dit instrument bestaat uit twee handleidingen (voor SRZ/SRZ-i en voor SRZ-P) en scoreformulieren. Van de scoreformulieren zijn eveneens twee versies (voor SRZ/SRZ-i en voor SRZ-P).

Gebruik

De SRZ kan via directe observatie door dagelijkse begeleiders ingevuld worden. De SRZ-i is bedoeld om via een interview bij de ouders/verzorgers af te nemen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Meer informatie

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie (inloggen noodzakelijk):
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies